در زیر جدیدترین اخبار را مشاهده می نمایید .
نشست خبری مدیران صندوق پژوهش و فناوری خراسان
نشست خبری با حضور هیئت مدیره، مدیر عامل و مشاوران محترم صندوق امروز صبح در محل دفتر پارک علم و فناوری در بلوار سجاد مشهد تشکیل شد.
در این نشست
1393/10/25
ایران در رتبه 70 تا 75 تولید فناوری دنیا
رییس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جایگاه کشور در تولید علم را مایه افتخار خواند و گفت: در مقابل، وضعیت تولید فناوری کشور ما در سطح بین المللی رضایت بخش نیست.
1393/10/11
تعداد بازدیدها:11314