در زیر جدیدترین اخبار را مشاهده می نمایید .
بازدید جناب آقای دکتر صادقی از صندوق پژوهش و فناوری خراسان رضوی
بازدید جناب آقای دکتر صادقی مشاور جناب آقای دکتر سلطانی رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفائی
1393/12/3
نشست خبری مدیران صندوق پژوهش و فناوری خراسان
نشست خبری با حضور هیئت مدیره، مدیر عامل و مشاوران محترم صندوق امروز صبح در محل دفتر پارک علم و فناوری در بلوار سجاد مشهد تشکیل شد.
در این نشست
1393/10/25
تعداد بازدیدها:13009