چوب درختان ابتدا ماده ای حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه، خانه و قایق برای حرکت در رودها بود. سپس برای ساخت اکثر اشیاء و ابزارهای سودمندی که انسان قرن ها برای پیشرفت زندگی خود به آن ها متکی بود، به کار رفت.

اهمیت چوب در ایران قدیم بر پایه ای بوده که احترام به درختان جنگلی از دستورات اصلی کیش زرتشت به شمار می رفته است. استفاده از چوب برای قایق سازی و کشتی سازی نیز در دوران هخامنشی بسیار جالب توجه بوده است، پس از گسترش دین اسلام، صنایع و هنرهای چوبی در ایران تحت تأثیر رهنمودهای دینی قرارگرفته است، برهمین اساس آثار هنرهای چوبی زیادی می توان در مساجد و اماکن مقدسه نظیر درب، منبر، کنده کاری ها و شبکه بندی ها یافت.
چوب درصنایع و موارد گسترده و گوناگونی مانند: کشتی سازی، هواپیماسازی، کاغذ سازی،ابریشم، چرم مصنوعی، ساخت ابزار و غیره کاربرد دارد. همچنین چوب درتزئینات داخلی وخارجی به عنوان یکی از بهترین و زیباترین مصالح طبیعی به طراحان، کمک شایانی می کند.
امروزه چوب را به اشکال گوناگونی می بینیم. تخته، الوار، تخته چندلایی و روکش، این ها حالت های معمول چوب هستند، که ما در اطراف خود می بینیم. مبلمان، دکور، کابینت، مجسمه، گلدان و حتی قاشق را ازچوب می سازند. انواع کمد و کابینت از چوب و تخته چندلایی ساخته می شوند که در برابر آب و حشرات بسیار مقاومند.

• ثبت شرکت تولید صنایع چوبی :
وجود چوب و فرآورده های چوبی ازگذشته اهمیت اقتصادی بسیاری داشته است. چوب محصولی است ازطبیعت که به مرور زمان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. صنایع چوب ایران نقش مهمی را در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف برنامه توسعه ایفا می نماید، برای ایجاد کسب و کار در این زمینه شما باید در ابتدا یک شرکت دریکی از دو قالب رایج سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانید. این نکته نیز حائز اهمیت است که پیش از ثبت شرکت تولید صنایع چوبی، دریافت مجوز از سازمان های مربوطه الزامی می باشد.
درادامه به شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تولید صنایع چوبی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت تولید صنایع چوبی سهامی خاص :
- حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد .
- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید صنایع چوبی سهامی خاص :

    تکمیل فرم تعیین نام
    دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
    دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
    تأییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیر دولتی بودن آن
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
    معرفی نامه نمایندگان درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
    گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ازبانکی که حساب شرکت درشرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
    اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• شرایط ثبت شرکت تولید صنایع چوبی با مسئولیت محدود :
- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزارتومان است.
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲نفر می باشد
- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید صنایع چوبی با مسئولیت محدود :

    دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
    دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
    پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
    دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    تکمیل فرم تعیین نام
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد
    اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
    معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن

 

   


شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصرح است تشکیل می شود.
شرکت های تعاونی اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جزئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.
نکته : به دلیل نقشی که شرکت های تعاونی در اقتصاد حمایتی دارند و قابلیت آن ها در ایجاد سازوکار برای حمایت از اقشار کم درآمد، قوانین مربوط به آن ها به نحوی تنظیم شده است تا دولت بر روی آن ها نظارت بیشتری داشته باشد و وزارتی نیز به نام وزارت تعاون تشکیل شده است تا مجری این نظارت دولتی باشد.
زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد.

    اقامتگاه شرکت تعاونی

 ماده 590 ق. ت ( مصوب 1311) :  اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آن جا است و با توجه به اینکه بنابر ماده 20 قانون تجارت، شرکت های تعاونی نیز در زمره شرکت های تجاری اند، می توان اقامتگاه آن ها را نیز محل اداره آن ها دانست، اما بنا بر ماده 5 ق. ب. ت که در اساسنامه ، ذکر مرکز اصلی عملیات را لازم می داند، و نه محل اداره شرکت را به نظر می رسد که قانونگذار در این شرکت ها، مرکز عملیات را اقامتگاه شرکت دانسته است. البته این در صورتی است که مرکز عملیات و محل اداره را به یک معنا ندانیم. اگر مانند بسیاری از حقوقدانان آن ها را به یک معنا بدانیم ، این تمایز منتفی است. نظر اقوی آن است که مرکز عملیات و محل اداره به یک معنی می باشند و منظور قانونگذار عبارت " مرکز عملیات " مرکز عملیات اداری بوده است .

    تابعیت شرکت تعاونی

ماده 591 ق. ت ( مصوب 1311) : یک قاعده کلی را بیان می دارد و درباره تمام اقسام اشخاص حقوقی بیان حکم می کند. این ماده بیان می دارد که : " اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است. " بنابراین در شناخت تابعیت اشخاص حقوقی به مشکلی برنمی خوریم، چرا که رابطه تابعیت و اقامتگاه در اشخاص حقوقی، رابطه تساوی است. بنابراین هر شرکتی که اقامتگاه آن در ایران باشد، ایرانی محسوب می گردد و دارای تابعیت ایرانی است.
از آنجایی که شرکت های تعاونی نیز از اقسام شرکت های تجاری اند؛ بنا بر ماده 591 ق. ت تابعیت همان کشوری را دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور واقع است. تبصره ماده 5 ق. ب. ت بیان می دارد که تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد. یعنی آن شرکت های تعاونی از منظر حقوق ایران تعاونی محسوب می گردند و مشمول ق. ب. ت که تابعیت آن ها ایرانی باشد. شاید دلیل این مقرره، تسهیلات و امتیازاتی است که دولت به شرکت های تعاونی می دهد و قانونگذار قصد داشته است که این تسهیلات و امتیازات به تعاونی های ایرانی داده شود.
لازم به توضیح است به دلیل نقش حمایتی شرکت های تعاونی، آن ها از امتیازات و معافیت هایی نیز نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند ، من جمله معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، واگذاری های اموال دولتی با تسهیلات خاص به آن ها، امکان اخذ وام های بدون بهره و ...

   


ماده 138- مالک علامت ملکف است هر نوع تغییر راجع  به اسم ، نشانی ، تابعیت و اقامتگاه یا اعطای اجاره بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید . اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود .
تبصره – چنانچه رد طبقه بندی بین الملی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی نامه علامت اعمال شود .
ماده 139-هر گونه نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات زیر صریحا قید شود .
1- شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
2- اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه  یا نماینده قانونی وی در صورت وجود
3- در صورت انتقال جزیی بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها منتقل شده است
اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه درخواست شود
تبصره 1- تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت
تبصره 2- انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت میرسد .
ماده 140-اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت ، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره 1 به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالاها یاخدمات بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد بدوا به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
تبصره 1- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود
تبصره 2-در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد .
تبصره 3- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برا ی مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامتثبت شده را نماید .
تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند نخواهد بود .
تبصره 5- نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین گواهی نامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.
ماده 141-مالک علامت می تواند اجا زه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید .
در مجوز بهره برداری همچنین باید صریحا به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطا ی اجازه های بعدی را  دارد یا خیر . اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد غیر انحصاری تلقی می گردد.
ماده 142-مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند ، در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود .
ماده 143-در خواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود .
1-اسم  و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود
2-بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن ها اعطاء شده است در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد
صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد
مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره برداری منظم گردد:
1-مدرک قانونی بر اعطاء اجازه بهره برداری که به امضا اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
3-مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
4-رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
تبصره 1-مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین نامه در صورت درخواست گواهی ثبت مجوز بهره برداری رابرای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد .
تبصره 2-مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین ومقررات مربوط باشد نیز به موجب مقررات این ماده با انجام تغییرات لازم قابل ثبت خواهد بود .
ماده 144-مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعتراض حاصل نماید . مدارک ذیل باید به در خواست اعراض منظم گردد:
1-اقرار نامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضا ء مالک علامت رسیده است
2-اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
3-مدارک نمایندگی قانونی در صورت وجود
4-رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
تبصره 1- اعراض مالک علامت از حقوق نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره برداری از علامت در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است جزئا یا کلا به دیگری واگذر نشده باشد .
تبصره 2- در صورت اعتراض حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
ماده 145- در صورتی که انتقال ، اعطاء اجازه بهره برداری ، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیل انتقال اعطا اجازه بهره برداری فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره برداری یا اعتراض از مالکیت علامت برای ثبت آن در ایران خواهد بود
ماده 146- کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثتب شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت ثبت و در ظهر گواهی نامه علامت درج می گردد و جز در مورد نشانی ، به هزنیه ذینفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می شود موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشند . ثبت آن ها منوط به پرداخت هزینه های مقرر در جدول هزینه ها و در صورت لزوم هزنیه انتشار آگهی مربوط خواهد بود .

   


ماده 167- مرجع ثبت مکلف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم از قبیل تسلیم ، بررسی، اصلاح و ثبت اظهار نامه ، انتشار آگهی و ثبت این مالکیت ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هر گونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت های مقرر اقدامات مقتضی را معمول دارد .
تبصره – تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم یا سازمان ها و موسسات ذیربط می تواند به صورت الکترونیکی انجام شود .
ماده 168- اطلاعات اولیه مربوط به اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم ثبت شده به تشخیص مرجع ثبت قابل دسترسی عموم به طور مستقیم یا از طریق الکترونیکی خواهد بود . به منظور تسهیل در جستجوی سوابق و کسب اطلاعات مورد نیاز مرجع ثبت می تواند سوابق مربوط به اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم ثبت شده را از طریق موسسات طرف قرارداد نیز به طور الکترونیکی ارائه نماید . که در این صورت متقاضیان می بایست هزینه های مقرر در این قرارداد ها را برای دریافت خدمات مورد نیاز پرداخت نمایند .
ماده 169- سه سال پس از انقضای مدت حمایت یا در صورت ابطال پرونده های مربوط به ثبت اختراعات طرح های صنعیت و علامت حسب، امحاء و فقط نسخه الکترونیکی آن ها نگهداری می شود .

   


در ابتدای بحث به تعریفی در خصوص شرکت های تعاونی می پردازیم سپس مزایا و امتیازات شرکت های تعاونی را مورد بررسی قرار می دهیم :

• شرکت تعاونی :
یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول از علایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.

• مزایا وامتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی به شرح ذیل است :
۱- واگذاری اجرای پروژه ها و طرح های دولتی به شرکت های تعاونی در صورت دارا بودن شرایط مساوی
طبق ماده ۴ قانون بخش تعاونی دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. مثلاَ چنانچه دولت بخواهد برای کارگران وکارمندان خود که در ساختن فلان سد در فلان ناحیه به کار اشتغال دارند خانه بسازد و ساختن منازل کارمندان یا اجرای بعضی از قسمت ها مثلا سیم کشی ویا تأسیسات آن را به مناقصه بگذارد، در صورت شرایط مساوی طبق نصّ (حکم صریح) این ماده، شرکت های تعاونی در اولویت قرار داده خواهند شد. در صورتی که شرکت های تعاونی برای اجرای بعضی از پروژه ها و طرح ها چنان که ذکر شد در شرایط مساوی قرار بگیرند می توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح ها به این حق قانونی استناد کنند‌.

۲- تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های تعاونی توسط وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی
مطابق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مانند وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت، با انعقاد قراردادهای مختلف اجازه دارند تا مقدار 49% سرمایه شرکت های تعاونی را تامین کنند.

3- استفاده از بانک ها جهت تامین سرمایه
طبق مضمون قسمت پایانی ماده 19 قانون بخش تعاونی، شرکت های تعاونی می توانند از وام بدون بهره بانک ها استفاده کنند؛ لیکن در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
در اینجا به دلیل زبان نامتعارفی که قانون گذار برای منظور خود به کار برده است باید توضیح داده شود که از کلمه دولت در این ماده باید تفسیر موسع و گسترده ای نمود؛ زیرا منظور قانون گذار از دولت در اینجا صرفا( هیات وزیران) به عنوان دولت نیست بلکه شامل هر شخص حقوقی حقوق عمومی اعم از آنان که اعمال حاکمیت و یا عمل تصدی می کنند از جمله وزارتخانه ها، ادارات، سازمان ها، شرکت های دولتی استفاده نکرده اند جهت اخذ وام بدون بهره در اولویت قراردارند.

4- تأمین وام شرکت های تعاونی از طریق منابع بودجه ای(بودجه عمومی کشور) و الزام بانک ها به ارائه خدمات و تسهیلات لازم مالی به شرکت های تعاونی
به موجب تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون بخش تعاونی، قانون گذار دولت را موظف کرده جهت تقویت شرکت های تعاونی وام بدون بهره را با تضمین بودجه عمومی کشور از طریق بانک ها در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد و بانک ها را موظف دانسته در تامین وام ها و اعتبارات مالی و همچنین (سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی) با شرکت های تعاونی همکاری کنند.شرکت های تعاونی در صورت اقتضا می توانند به این حق قانونی استناد کنند.

5- فروش اموال دولتی و سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی
قانون گذار دولت را ( به مفهوم هر شخص حقوقی حقوق عمومی) موظف نموده اموال خود، اعم از منقول و غیر منقول، همچنین سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و همچنین اموال مصادره شده و ملی شده را با انعقاد قراردادهای مورد توافق طرفین از جمله، اجاره به شرط تملیک، در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد یا آنها را به شرکت های تعاونی بفروشد یا به اجاره آنها بدهد. شرکت های تعاونی می توانند در صورت لزوم در زمان اقتضا به این حق استناد و از آن استفاده کنند.

6- سپردن واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی متعلق به دولت به دست شرکت های تعاونی
مستنبط از ماده 18 قانون بخش تعاونی قانونگذار به دولت (به معنای عام) اجازه و اختیار داده است که بعضی از واحدهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی را که از اموال عمومی ( یعنی اموال دولتی و متعلق به دولت) بوده است، در اختیار شرکت های تعاونی قرار بدهد.

   


وظایف مجمع عمومی موسس برابر ماده 74 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به قرار ذیل است :

1- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن :
موسسین در شرکت سهامی عام ، مکلفند گزارشی در موارد ذیل تهیه و به مجمع عمومی موسس تسلیم نمایند :
1/1- آورده های غیرنقدی
2/1- سهام موسس و سهام ممتاز در صورتی که وجود داشته باشد.
3/1- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت
4/1- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت
5/1- تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس
اولین وظیفه مجمع عمومی موسس، رسیدگی به گزارش مذکور و تصویب آن خواهد بود. گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است؛ برای کسب اطلاع پذیره نویسان سهام آماده باشد. ( تبصره ماده 74 فوق الذکر )
در مورد آورده های غیرنقدی به موجب ماده (76 ل. ا. ق. ت ) که می گوید : ” هرگاه یک یا چند نفر از موسسین، آورده غیرنقدی داشته باشند، باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسس، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقدی جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود، در اختیار مجمع عمومی موسس بگذارند ” موسسین باید اقدام نمایند.
در صورتی که موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع عمومی موسس تقدیم شود. تا ارزیابی آورده های غیرنقدی و علل و موجبات مزایای مطالبه شده در مجمع عمومی موسس مورد موافقت قرار گیرد و یا مخالفت با آن مشخص گردد.
به موجب ماده ( 79 ل. ا.ق. ت ) هر گاه آورده غیرنقدی یا مزایایی که مطالبه شده است تصویب نگردد، دومین جلسه به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد، تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیرنقدی آن ها را قبول نشده است، در صورت تمایل می توانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن ها تصویب نشده است ؛ می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیرنقدی و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع عمومی موسس تسلیم نشوند، تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند.

2- تصویب طرح اساسنامه شرکت :
یکی دیگر از وظایف عمومی موسس، تصویب اساسنامه ای است که طرح آن قبلاَ در اجرای ( ماده 6 ل. ا. ق. ت ) به امضای موسسین رسیده و به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و اظهارنامه جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردیده است. هر گاه از تاریخ مراجعه قبلی موسسین به مرجع ثبت شرکت ها شش ماه گذشته باشد و اقدامی جهت ثبت شرکت سهامی ننماید، گواهی عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام را انجام داده است ارسال می گردد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک عامل مراجعه نمایند ، بانک عامل وجوه پذیره نویسان را عیناَ و وجوه موسسین را پس از کسر هزینه های مربوط، عودت خواهد داد.

3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت :
انتخاب اولین هیئت مدیره و انتخاب اولین بازرس و یا بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می پذیرد.

4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار :
اولین روزنامه کثیرالانتشاری که می باید هرگونه دعوت و اطلاعیه های بعدی، برای سهام داران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر شود؛ توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می گردد.

   


کمیسیون

چهارشنبه 17 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

ماده 170- در اجرای بند ح ماده 17 و ماده 58 قانون کمیسیونی مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود :
1- رئیس اداره ثبت اختراعات ، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری حسب مورد
2- نماینده ای از جانب مدیر کل مالکیت صنعتی
3- یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم می تواند خارج از سازمان باشد .
تبصره 1- ریاست کمیسیون به عهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی قراردارد .
تبصره 2- تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء است . این تصمیمات برای مرجع ثبت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره 3- کارشناس رسیدگی کننده نمی تواند نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید .
تبصره 4- کمیسیون دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که از بین کارشناسان و توسط مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی تعیین خواهد شد .
تبصره 5- چنانچه حضور اعضاء کمیسیون مستلزم پرداخت حق الزحمه باشد پس ار تایید مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی از محل اعتبارات سازمان تامین و پرداخت خواهد شد .
ماده 171-رئیس کمیسیون موضوع ماده فوق حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تاریخ تشکیل جلسه ساعت و محل آن را حسب مورد به متقاضی ثبت یا به طرفین اختلاف و یا نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد کرد . این اشخاص می توانند در جلسه حضور پیدا کنند .
ماده 172- کمیسیون پس ار رسیدگی تصمیم خود را به صورت مستند و مستدل اعلام می نماید . تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ شده و ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است . در این صورت معترض به تصمیم کمیسیون باید مبلغی را به شرح مذکور در جدول هزینه ها به عنوان ودیعه د رصندوق دادگستری گذاشته و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید . از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود خسارت طرف پرداخت شده و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد برای مازاد به دادگاه مذکور رجوع خواهد کرد .

   


وزارت تعاون و وظایف آن

چهارشنبه 17 مرداد 1397 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |

بنابرماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت) ، شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.
اعضا شرکت تعاونی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه " تعاونی " قید شود.
ارکان شرکت تعاونی یعنی ارکانی که در پیشبرد فعالیت ها و اهداف شرکت های تعاونی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و موجب می گردد که شرکت تعاونی به نحو مطلوب تصمیم گیری ، اداره و نظارت گردد که مطابق ماده 29 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ارکان شرکت های تعاونی را به سه مورد تقسیم نموده است :
1- مجمع عمومی
2- هیات مدیره
3- بازرس یا بازرسان
همان طور که می دانیم ، اشخاص از تاسیس شرکت تعاونی، به دنبال کسب نفع و سودآوری برای اعضاء نیستند ، بلکه به دنبال همکاری و تعاون در جهت کاهش هزینه ها و جلوگیری از مضرات احتمالی اند.

    وزارت تعاون و وظایف آن

برای انجام و اعمال نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه به تعاونی های مختلفه و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی وزارت تعاون تشکیل گردیده که به چند نمونه از وظایف آن اشاره می شود :
1- ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولید
2- جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده نمایند.
3- حسابرسی از تعاونی ها در صورت تقاضا و شکایت اعضاء در حدود امکانات
4- فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.
5- مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
6- راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی – اداری و هدایت آن ها در جهت استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
7- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی، واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
8- تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
9- تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
10- انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
11- کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز و سایر اقدامات لازم 

   


ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.
مواد 22 قانون مصوب 1386 و مواد 67 ، 68 ، 69 ، 70 و … آیین نامه در رابطه با اظهارنامه ثبت طرح صنعتی است.
همان طور که در ماده 68 آیین نامه آمده است، اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در 2 نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضس سا نماینده قانونی وی امضاء شود.
پس از تنظیم اظهارنامه ، متقاضی یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه را به مرجع ثبت تسلیم نماید. تاریخ وصول لظهارنامه یا تاریخ داده پیام ، تاریخ اظهارنامه تلقی می گردد.

    مفاد اظهارنامه

اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست، اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید.
بر اساس مقررات قانونی ، ذکر نکات ذیل در اظهارنامه ثبت طرح صنعتی الزامی است :
1- اسم ، نشانی ، کدپستی ، شماره ملی ، تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام ؛ نوع فعالیت ، اقامتگاه ، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است ؛
2- اسم ، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد ؛
3- اسم و اقامتگاه طراح در صورتی که متقاضی همان طراح نباشد ؛
4- ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی درخواست ثبت طرح برای آن را دارد ؛
5- تاریخ ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهینامه طرح صنعتی در خارج، در صورت درخواست حق تقدم ؛
6- تعیین ضمائم .
با توجه به تبصره 1 ماده 70 آیین نامه مصوب 1387، در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آن ها از طرف اشخاص مجاز ضروری است.
بر اساس تبصره 2 ماده یاد شده، اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به صورت حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.

    اظهارنامه واحد و طرح های مختلف

در اینکه با یک اظهارنامه می توان طرح های مختلفی را به ثبت رساند یا خیر می توان به ماده 24 قانون مصوب 1386 استناد نمود.  این ماده، امکان ثبت دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه تحت شرایطی به رسمیت شناخته است.
به موجب ماده یادشده، دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.
با توجه به ماده فوق قانونگذار برای امکان تقاضای ثبت چند طرح در اظهارنامه ملاک ها و ضوابطی را ارائه داده است که عبارتند از :
1- طرح ها راجع به یک طبقه بندی بین المللی مربوط به طرح های صنعتی باشند. به عنوان مثال اگر طرح ها مربوط به طبقه 4 از طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی یعنی انواع برس و قلم مو باشند می توانند در قالب یک اظهارنامه و با پرداخت یک هزینه ثبت مورد تقاضای ثبت قرار گیرند.
2- چنانچه طرح ها مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشند؛ به عنوان مثال اگر طرح ها مربوط به یک سرویس چای خوری باشند اجزای این مجموعه یعنی فنجان ، قوری ، نعلبکی که دارای طرح های مشابه هستند می توانند در قالب یک اظهارنامه مورد تقاضای ثبت قرار گیرند. البته در این خصوص آنچه که از اهمیت برخوردار است وجود نقاط اشتراک در اجزای این طرح ها است.
علاوه بر اینکه می توان طرح های مربوط به یک سری مجموعه کالا را در قالب یک اظهارنامه به ثبت رساند، همچنین می توان طرح مربوط به هر جزء از مجموعه را نیز در قالب یک اظهارنامه به ثبت رساند؛ زیرا آن ها از حیث ساختار و هم تزیینات اشتراک دارند. به عنوان مثال اگر فنجان ها را در مجموعه سرویس چای خوری در نظر بگیریم اولاَ : با سایر مجموعه به لحاظ نقوش به کار رفته در آن اشتراک دارند. ثانیاَ : خود مجموعه فنجان ها هم به لحاظ شکل و ساختار و هم تزیینات با یکدیگر مشترکند و از این حیث هم در قالب یک اظهارنامه قابل تقاضای ثبت می باشند.

   


ماده 173- مرجع ثبت موظف است در اجرای ماده 12 کنوانسیون پاریس و سایر کنوانسیون ها ی مالکیت  صنعتی مرتبط با آن از جمله موافقت نامه مادرید و پروتکل آن و همچنین معاهده همکاری در ثبت اختراعات ، نشریه ای را به منظور انتشار خلاصه اختراعات ، طرح صنعتی و علائم ثبت شده با ذکر مشخصات مالکان آن ها و هر گونه اطلاع رسانی در زمینه مالکیت های صنعتی و مباحث راجع به آن  در اداره کل مالکیت صنعتی منتشر نماید در آمد حاصل از انتشار نشریه فوق در چار چوب ماده166 این آیین نامه هزینه می گردد.
ماده 174- مرجع ثبت مکلف است گواهی نامه های اختراع، طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه های فناوری موجود به منظور جلوگیری از جعل صادر نماید .
ماده 175- در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی نامه اختراع ، طرح صنعتی و علامت ، مالک می تواند با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها ، تقاضای صدور المثنی نماید . بدین منظور وی بایستی طریقف از بین رفتن یا گم شدن گواهی نامه را کتبا به مرجع ثبت اعلام و استشهادیه ای مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل 3 نفر که هویت و امضا آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضای نامبرده به گواهی یکی از دفاتر اسنادرسمی رسیده باشد ضمیمه نماید . مراتب فقدان گواهی نامه های اختراع طرح صنعتی و علامت به هزینه درخواست کننده یک نوبت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود . در صورتی  که تا 10 روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نشده باشد . اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور المثتی گواهی نامه مفقودی می نماید . رسیدگی به اعتراضات واصله با دادگاه صالح می باشد .
تبصره – صدور المثنی برای گواهی نامه های مفقوده شده و یا از بین رفته که به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق  داشته باشد مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت صادر شده وبه تایید نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران رسیده و تشریفات مقرر در فوق نیز  رعایت شده باشد .

   


شرایط انتخاب مدیران را می توان به دو گروه شرایط ایجابی و شرایط سلبی دسته بندی نمود. منظور از شرایط سلبی ، ممنوعیت هایی است که برای انتخاب شدن اشخاص به عنوان هیئت مدیره در مقررات قانونی گوناگون پیش بینی شده است. شماری از این ممنوعیت ها، به صورت عام برای همه کسانی که به موجب قانون و رای مراجع قضایی از برخی حقوق اجتماعی محروم گردیده اند، پیش بینی شده است. بخش دیگری از ممنوعیت های حاکم در این رابطه، به اعتبار حرفه و سمت اشخاص مورد پیش بینی قرار گرفته، و لذا بر اشخاص معین باز می گردد. نکته شایان توجه آنکه ، ممنوعیت ها عمدتاَ در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و برخی نیز در دیگر قوانین یافت می شود.
لازم به یادآوری می داند که برخی شرایط سلبی مانند جنون در واقع جنبه مثبت شرط ایجابی وجود عقل است. با این حال با توجه به شیوه اشاره قانون گذار در قوانین مربوطه، در ذیل عنوان شرایط سلبی آورده شده است.
ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت بخشی از این ممنوعیت ها را بدین شرح پیش بینی نموده است :
الف) " محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است ". در مقرره مزبور مشخص نگردیده که آیا این محرومیت و مدت آن باید در حکم ورشکستگی پیش بینی شده باشد. در غیر این صورت آیا شخص ورشکسته برای همیشه از این محرومیت رنج خواهد برد ؟ در این رابطه باید یادآور شد که محرومیت دائمی، نوعی محدودیت آزادی و مغایر با حقوق اولیه افراد محسوب شده و بدون توجیه است. چرا که بسیاری از ورشکستگی ها حاصل نابه سامانی سیاسی- اقتصادی کشور است که به عملکرد تاجر ورشکسته مربوط نمی شود. لذا، منطقی است که در ورشکستگی عادی تا پایان کار تصفیه امور تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار، محرومیت مندرج در بند یک بالا را مجری بدانیم. لکن در مورد ورشکستگی به تقصیر و تقلب، دادگاه عموماَ ضمن صدور حکم محکومیت مدت محرومیت را نیز تعیین می کند. در غیر این صورت، باید همان حکم ورشکستگی عادی را در این مورد حاکم به شمار آوریم.
ب) " کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت : سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ، اختلاس، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ". با توجه به تحولات حقوقی در نزدیک به سه دهه اخیر، چه از نقطه نظر مفاهیم حقوقی و چه از حیث کمیت مجازات، و نیز از جهت دسته بندی جرایم، به نظر می رسد اصطلاحات و عبارات به کار رفته در بند 2 نیازمند مطابقت با وضعیت کنونی حقوق ایران است، چرا که :
اولاَ : تقسیم بندی جرایم به جنایت، جنحه و خلاف جای خود را به حدود، قصاص، دیات ، تعزیرات و مجازات های بازدارنده داده است. لذا تطبیق میان این دسته بندی ها در نگاه اول، آسان به نظر نمی رسد. معذلک، با توجه به آنکه مطابق با مقررات حقوق موضوعه کنونی منعکس در قانون مجازات اسلامی، همه مصادیق مذکور در بند 2 بالا ( به جز سرقت حدی ) جرایم تعزیری محسوب می گردند، لذا، هر یک از بزه های مزبور را ناگزیر باید به مصداق مندرج در قانون مجازات اسلامی عطف نمود.
ثانیاَ ، مدت محرومیت در آخر مقرره مورد بحث بدان معناست که اگر محرومیت از حقوق اجتماعی در رای دادگاه قید شده باشد، شخص خاطی در مدت مذکور در رای از حق تصدی به مدیریا شرکت محروم خواهد شد. در غیر این صورت و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر به نفع متهم ، صرف محکومیت شخص به یک یا چند بزه گفته شده در بند 2 ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، موجب محرومیت وی از حقوق اجتماعی نخواهد گردید.
ثالثاَ، با ملاحظه مفاد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را از باب تمثیل مقرر داشته، بنابراین، هیچ گونه برخوردی میان ماده قانونی اخیر و بند 2 ماده 111 متصور نیست.
ضمانت اجرای محرومیت های بالا در تبصره ماده 111 پیش بینی شده که به موجب آن :
" دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود ".
رابعاَ ، ممنوعیت دیگر در این رابطه در اصل 141 قانون اساسی پیش بینی گردیده، که طبق آن : " رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمی تواند ... ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات ... " را عهده دار شوند.
خامساَ ، به علاوه به حکم بند 3 ماده 15 قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1354 " عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری ... " " منافی شغل سردفتری و دفتر یار است ". 

   


شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع،در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی،به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها،با رعایت قانون مزبور،تشکیل می شود.
زمانی که شرکت در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد، شرکت واجد شخصیت حقوقی می گردد.

    ارکان تعاونی

ماده 29 ق. ب. ت ، ارکان اداره شرکت تعاونی را چنین برمی شمارد :
1. مجمع عمومی
2. هیات مدیره
3. بازرس یا بازرسان
البته صحیح تر آن است که ارکان اداره شرکت تعاونی را در سه رکن مجمع عمومی، هیات مدیره و مدیر عامل بدانیم، چرا که از یک سو بازرسی جایگاهی نظارتی دارد ، و در اداره شرکت تعاونی نقش مستقیم ندارد و از سوی دیگر نقش مدیر عامل در اداره شرکت و اتخاذ تصمیم روزمره و جاری برای اداره شرکت قابل اقماض نیست.

    اقسام مجمع عمومی در شرکت تعاونی

شرکت تعاونی برخلاف شرکت سهامی که دارای سه مجمع عممومی است، فقط دارای دو مجمع عمومی است : ( ماده 30 ق. ب. ت )
1. مجمع عمومی عادی سالیانه
2. مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

    میزان رای هر شریک

هر شریک در مجمع عمومی، صرف نظر از میزان سرمایه ای که با خود به شرکت آورده است، دارای یک رای است ؛ برخلاف شرکت سهامی که رای سهامداران به نسبت سهام آن ها می باشد. ( ماده 30 ق. ب. ت ، 7 ق. ش. ت )

    وظایف مجمع عمومی فوق العاده : ( ماده 35 ق. ب. ت )

مجمع عمومی فوق العاده ، به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اموری برگزار می شود که می توان آن ها را نسبت به امور جاری شرکت تعاونی فوق العاده محسوب داشت. این موارد عبارت است از:
1. تغییر مواد اساسنامه در حدود قانون
2. تصمیم گیری نسبت به عزل عضوی از هیات مدیره
3. تصمیم گیری نسبت به قبول استعفای عضوی از هیات مدیره
4. انحلال تعاونی
5. ادغام تعاونی

    روند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده : ( ماده 35 ق. ب. ت )

1. مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی 1/ حداقل یک سوم اعضا تعاونی یا 2/ 1 اکثریت مطلق اعضاء هیات مدیره یا 3/1 اکثریت مطلق بازرس یا بازرسان تشکیل می گردد.
2. حضور حداقل دوسوم اعضاء برای تشکیل مجمع لازم است.
3. اگر این تعداد از اعضاء حاضر نشوند، برای دفعه دوم مجمع دعوت می شود و در دفعه دوم مجمع با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت.
4. اگر در دفعه دوم نیز اکثریت لازم حاضر نشوند، مجمع فوق العاده با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
5. اگر هیات مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می نماید.

   


  حمل و نقل هوایی


حمل و نقل هوایی مربوط به حمل و نقل هایی است که از طریق هوا انجام می گیرد. برعکس حمل و نقل دریایی که سابقه تاریخی و خیلی قدیمی دارد، حمل و نقل هوایی رشته جدیدی است که بعد از جنگ بین المللی اول و مخصوصاَ بعد از جنگ دوم جهانی توسعه خیلی زیادی پیدا کرده است و همین موضوع باعث شده که اغلب دول مقررات خاصی برای آن پیش بینی کنند و مخصوصاَ چون حمل و نقل هوایی بیشتر جنبه بین المللی دارد ، دول سعی کرده اند با انعقاد قراردادهای بین المللی مقررات متحد الشکلی برای آن وضع نمایند.
با الحاق به قرارداد شیکاگو 1944 که قانون آن در 30 تیرماه 1328 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، مقررات بین المللی را راجع به هواپیمایی کشوری قبول نمود و عضو سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی گردید. (I.C.A.O) قانون هواپیمایی کشوری نیز در تاریخ 8 تیرماه 1328 تصویب گردید. در مورد حمل و نقل تجاری در سال 1328 نمایندگان بعضی از دول کنفرانسی در ورشو تشکیل دادند، تا مقررات متحدالشکل برای مسافرت و حمل و نقل با هواپیما تدوین کنند، که این مقررات معروف به موافقت نامه ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 است. بعد از جنگ جهانی دوم شرکت های هواپیمایی نیز اتحادیه ای به نام یاتا (I. A. T. A) تشکیل دادند، که مامور تدوین مقررات متحدالشکل برای حمل و نقل هوایی است.
امروزه حمل و نقل هوایی در داخل کشور تابع مقررات داخلی هر کشور است، ولی حمل و نقل بین المللی تابع مقررات قرارداد ورشو می باشد.شرکت های حمل و نقل هوایی جهت نقل و انتقال کالا از طریق کانال هوایی به دو شکل چارتر و بازرگانی عمل می کنند که به دلیل مدت زمان سریع در نقل و انتقالات هوایی و همچنین امنیت بالای نقل و انتقال کالا، با استقبال چشمگیری مواجه شده اند. در ذیل به بررسی قوانین و مقررات ثبت شرکت حمل و نقل هوایی می پردازیم.

    ثبت شرکت حمل و نقل هوایی

ثبت شرکت حمل و نقل هوایی، مستلزم اخذ مجوز از " سازمان هواپیمایی کشوری " می باشد.شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت به قرار ذیل است :
- شرایط عمومی درخواست کننده ی ثبت شرکت حمل و نقل هوایی :
۱. تدیّن به دین اسلام یا یکى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
۲. نداشتن محکومیت جزایى مؤثر که مانع از برخوردارى از حقوق اجتماعى باشد
۳. در اختیار داشتن سرمایه، امکانات و تجهیزات کافى به تشخیص شوراى عالى هواپیمایى کشورى که سرمایهٔ نقدى آن نباید کمتر از دو میلیارد ریال باشد.

    شرایط مدیرعامل شرکت یا مدیرعامل اجرایى موسسه :

۱. داشتن تابعیت ایران
۲. داشتن حداقل ۲۵ سال سن
۳. کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم (براى مردان)
۴. داشتن صلاحیت امنیتى و سیاسى
۵. آشنایى به یکى از زبان‌هاى رایج ایکائو (ترجیحاً انگلیسى)
6. داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در امور تخصصی ( فنی – عملیاتی – بازرگانی ) هواپیمایی.
نکته : در صورتیکه مدیر عامل شرکت یا مدیر اجرایی موسسه هر یک از شرایط مندرج در ضوابط تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی، را از دست بدهد یا تغییر یابد، یا فوت و یا محجور شود یا به جرائم کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود، لازم است بالاترین فرد اداره کننده موسسه مراتب را حداکثر ظرف مدت 10 روز به صورت کتبی به سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهد، همچنین دارنده پروانه حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به جایگزینی فرد واجد شرایط اقدام و مراتب را به اطلاع سازمان برساند. در غیر این صورت به نحو مقتضی  از ادامه کار شرکت یا موسسه جلوگیری به عمل خواهد آمد.
- مدارک لازم جهت ثبت شرکت حمل و نقل هوایی عبارت است از :
۱. ارائه سه نسخه فرم درخواست ثبت شرکت حمل و نقل هوایی
۲. ارائه چهار  قطعه عکس سه در چهار  و ۵ قطعه عکس شش در چهار
۳. اصل و تصویر شناسنامه از کلیهٔ صفحات ۲ سرى
۴. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلى
۵. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم دو برگ
۶. تصویر گذرنامه متقاضى و همسر از صفحات ۲ تا ۹ یک‌سرى (در صورت دارا بودن)
7. گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر
8. برگ عدم سوء پیشینه
9. اصل و تصویر مدرک ایثارگرى (در صورت دارا بودن)
10. ارائه صورتجلسه اولین هیات مدیره مبنی بر انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی هیات مدیره شرکت حمل و نقل هوایی
11. دو نسخه اساسنامه مورد تصویب شرکت حمل و نقل هوایی
12. پرداخت کلیه سرمایه شرکت طبق اساسنامه شرکت

   


وعده برات ممکن است معلوم نباشد و یا به‌وعده یک یا چند روز، یا یک یا چند ماه باشد.

اگر وعده برات تعیین نشده باشد به مجرد رؤیت قابل پرداخت است در این‌صورت هرگاه برات بی‌وعده قبول شد، باید فوراً پرداخته شود. برات به‌وعده ممکن است سه حالت داشته باشد:

     به‌وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات.
     به‌وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات.
    پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.

از این قرار براتی که برای مدت طولانی مثلاً پنج سال صادر شده باشد ظاهراً امر این است که نمی‌توان آن را دارای آثار قانونی دانست چون مقصود از برات در تجارت آن است که برای مدت کوتاه بوده و در جریات معاملات مؤثر باشد. نسبت به براتی که تاریخ تأدیه آن چند روز یا چند ماه پس از رؤیت باشد موعد پرداخت به وسیله یکی از دو امر معلوم می‌شود:

     به‌وسیله تاریخ قبولی
    به‌وسیله تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه نکول (واخواست‌نامه).

هرگاه روز تأدیه برات مصادف با تعطیل شود وجه برات روز بعد از تعطیل تأدیه خواهد شد. این قاعده نه تنها درباره برات جاری است، بلکه نسبت به کلیه اوراق تجارتی از قبیل سفته و چک و سایر اسناد در وجه حامل و غیره نیز باید رعایت شود.
اگر براتی در روز معین پرداخت شود و اختلافی بین تقویم محل صدور و پرداخت باشد تاریخ پرداخت طبق تقویم محل تأدیه معتبر است.

   


 در دنیای کنونی،تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است و هر روزه معاملات بی شماری با ارقام نجومی صورت می گیرد.طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده،به طوری که نه تنها خرید و فروش،تولید،واردات و صادرات،خدمات فنی و مهندسی -که به گونه ای سنتی در حوزه ی تجارت بوده است- بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های هنری و ورزشی نیز رشد چشمگیری داشته است.


 بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب نشان تجاری صورت می گیرد.لذا مباحث مربوط به ثبت برند و علائم تجاری در کلیه ی کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند گسترش و توسعه ی چشمگیری داشته است.  بطوریکه امروزه غالب این کشورها دارای قانون مستقل ناظر بر برندها می باشند.

این رشته از بازاریابی در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده  جهت ثبت و حفاظت قانونی از نشان تجاری مستقلاَ مورد توجه قرار گرفت.پس از آن تولیدات بصورت انبوه و تولیدی با این حجم، به مرور این نیاز را به وجودآورد تا سازمانی بین المللی جهت حمایت مالکیت صنعتی بوجود آید.

اتحادیه ی پاریس که نام رسمی آن (اتحادیه ی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی)است ،سازمانی است که از 74 دولت مستقل که در پنج قاره ی عالم پراکنده اند، بوجود آمده است تا از مالکیت صنعتی حمایت کند.این اتحادیه به وسیله ی یک قرارداد عمومی بین المللی که در پاریس در سال 1883 بین یازده دولت امضا شده است بوجود آمده و رفته رفته به مرور ایام، دولت های زیادی عضو آن شده اند که آخرین آن ها دولت اتحاد جماهیر شوروی است .الحاق این کشور از اول ژوئیه ی 1965 رسمیت یافت.

قرارداد عمومی پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی تاکنون چند بار مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گرفته است که آخرین آن ها در سال 1958 در لیسبون بود.

طبق قرارداد اتحادیه ی مزبور، هر یک از ممالک عضو حمایت های لازم را معمول می دارند.

یکی از آن ها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر،برای ثبت اختراع و مدل های اشیا مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت برساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اتباع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت.مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضای ممالک عضو اتحادیه است و درباره ی اتباع سایر کشورها اثر ندارد.

بر طبق قرارداد پاریس هر دولت عضو باید نسبت به گواهینامه های اختراعات،علائم تجارتی و عناوین دیگر مربوط به مالکیت صنعتی همان حمایتی را که نسبت به اتباع خود می کند نسبت به اتباع کشورهای دیگر اتحادیه منظور دارد و از مزایاییکه قانون داخلی برای اتباع خود کشور در نظر گرفته همان مزایا را نسبت به اتباع خارجی نیز رعایت کند.

مقررات دیگری هم این قرارداد شامل است که یکی از آن مقررات قابل استفاده ی دولت است در خاک خود از اختراعاتی که مالکیت آن را ثبت کرده و مورد بهره برداری قرار نداده اند در این حالت دولت می تواند آن اختراع را در قلمرو خاک خود مورد بهره برداری و استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از تعهداتی که دولت های عضو اتحادیه ی پاریس دارند این است که باید یک اداره ی مرکزی برای ثبت علائم تجاری و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی داشته باشد و این اداره باید طوری وسائل کار آن آماده و مجهز باشد که به خوبی از عهده ی انجام وظایفی که بر عهده دارد بر آید.

لازم به ذکر است ، به موجب قانون مصوب اسفند 1337، دولت ایران به اتحادیه ی عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است.

منابع:

 1) کاتبی،  حسینقلی ، حقوق تجارت،  گنج دانش ، چاپ دهم، 1382

2 )عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش  ، شهریور 1368

3)پاکدامن،رضا،حقوق شرکت های تجاری،انتشارات  خرسندی،

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات