چوب درختان ابتدا ماده ای حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه، خانه و قایق برای حرکت در رودها بود. سپس برای ساخت اکثر اشیاء و ابزارهای سودمندی که انسان قرن ها برای پیشرفت زندگی خود به آن ها متکی بود، به کار رفت.

اهمیت چوب در ایران قدیم بر پایه ای بوده که احترام به درختان جنگلی از دستورات اصلی کیش زرتشت به شمار می رفته است. استفاده از چوب برای قایق سازی و کشتی سازی نیز در دوران هخامنشی بسیار جالب توجه بوده است، پس از گسترش دین اسلام، صنایع و هنرهای چوبی در ایران تحت تأثیر رهنمودهای دینی قرارگرفته است، برهمین اساس آثار هنرهای چوبی زیادی می توان در مساجد و اماکن مقدسه نظیر درب، منبر، کنده کاری ها و شبکه بندی ها یافت.
چوب درصنایع و موارد گسترده و گوناگونی مانند: کشتی سازی، هواپیماسازی، کاغذ سازی،ابریشم، چرم مصنوعی، ساخت ابزار و غیره کاربرد دارد. همچنین چوب درتزئینات داخلی وخارجی به عنوان یکی از بهترین و زیباترین مصالح طبیعی به طراحان، کمک شایانی می کند.
امروزه چوب را به اشکال گوناگونی می بینیم. تخته، الوار، تخته چندلایی و روکش، این ها حالت های معمول چوب هستند، که ما در اطراف خود می بینیم. مبلمان، دکور، کابینت، مجسمه، گلدان و حتی قاشق را ازچوب می سازند. انواع کمد و کابینت از چوب و تخته چندلایی ساخته می شوند که در برابر آب و حشرات بسیار مقاومند.

• ثبت شرکت تولید صنایع چوبی :
وجود چوب و فرآورده های چوبی ازگذشته اهمیت اقتصادی بسیاری داشته است. چوب محصولی است ازطبیعت که به مرور زمان اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. صنایع چوب ایران نقش مهمی را در ایجاد اشتغال و تحقق اهداف برنامه توسعه ایفا می نماید، برای ایجاد کسب و کار در این زمینه شما باید در ابتدا یک شرکت دریکی از دو قالب رایج سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسانید. این نکته نیز حائز اهمیت است که پیش از ثبت شرکت تولید صنایع چوبی، دریافت مجوز از سازمان های مربوطه الزامی می باشد.
درادامه به شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت تولید صنایع چوبی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.

• شرایط ثبت شرکت تولید صنایع چوبی سهامی خاص :
- حداقل سرمایه درشرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد .
- حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر باشد +۲ نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند، حداقل ۳۵درصد سرمایه نقداً پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید صنایع چوبی سهامی خاص :

    تکمیل فرم تعیین نام
    دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات اظهارنامه آن توسط کلیه سهامداران
    دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیر تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    تصویر شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
    تأییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی برغیر دولتی بودن آن
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
    معرفی نامه نمایندگان درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
    گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت ازبانکی که حساب شرکت درشرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
    اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• شرایط ثبت شرکت تولید صنایع چوبی با مسئولیت محدود :
- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزارتومان است.
- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲نفر می باشد
- در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقراریه دریافت نماید.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید صنایع چوبی با مسئولیت محدود :

    دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکتنامه توسط شرکاء
    دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکتنامه توسط کلیه سهامداران
    پرداخت مبلغ تعین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
    دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    دوبرگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
    تکمیل فرم تعیین نام
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد
    اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
    معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن